Passend toewijzen, wat is dat nou eigenlijk?

De huur van een woning moet passen bij de grootte van je huishouden en het verzamelinkomen. Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens, die recht hebben op huurtoeslag volgens de overheid. De regelgeving is bedoeld om te zorgen, dat huurders niet te duur wonen.

Sinds 1 januari 2016 zijn woningcorporaties verplicht om ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 752,33 (prijspeil 2021) passend toe te wijzen aan hun doelgroepen:

1. De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden € 38.035 (prijspeil 2019). De woningcorporatie moet jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan die groep toewijzen.

2. Daarnaast mogen corporaties tot 2021 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436 (prijspeil 2019). Deze 10% kan echter ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 38.035.

3. De overige, maximaal 10% van de vrijgekomen woningen mogen woningcorporaties vrij toewijzen. Zolang de woningcorporatie maar voldoet aan de eis 80% van deze huurwoningen toe te wijzen aan haar belangrijkste doelgroep (inkomens tot € 38.035), mag zij ervoor kiezen om alle sociale huurwoningen aan de doelgroep (huishoudens met een inkomen onder de € 42.436) toe te wijzen.

Klik hier voor het tabel passend toewijzen, prijspeil 2021.