Zoekjehuisje.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwerzen content.

Alle rechten zijn voorbehouden. Content( zoals foto's, teksten of video's) mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een databestand of openbaar worden gepubliceerd, zonder schriftelijke toestemming van Zoekjehuisje.nl.

Aan de totstandkoming van deze site is veel zorg en aandacht besteed. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie verouderd is, niet juist of onvolledig. Zoekjehuisje.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

┬ęCopyright 2019 Zoekjehuisje.nl